ข่าวสาร

February 9, 2018

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และร่วมฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  
December 21, 2017

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น  
November 2, 2017

ขอเชิญร่วมบูรณะภาพจิตรกรรมบนผนังระเบียงคต

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะภาพเขียนสีโบราณรูปปางพระนั่งสมาธิและปางเดินจงกรม อันเป็นภาพจิตรกรรมโบราณบนผนังระเบียงคตรอบพระอุโบสถของวัดซึ่งเคยมีมาแต่เก่าก่อน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธาหรือจะสมทบทุนร่วมกันบริจาคเป็นหมู่คณะก็ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วในคราวนี้
October 16, 2017

ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร กำหนดการ: ปฏิบัติธรรม ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
October 9, 2017

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญปวงชนชาวไทย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “๑๐๐ วัน เสด็จสู่สวรรคต” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดการตามตารางที่แนบ
September 18, 2017

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น.
August 30, 2017

ขอเชิญตักบาตรเทโว ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร

ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ปรารภเหตุที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ในวันมหาปวารณา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก ความเดิมมีว่า ในพรรษาที่ 7วันสำคัญซึ่งมีความเดิมว่านับแต่วันตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต (สวรรค์ชั้นที่ 4) โดยลงมาฟังธรรมที่ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) […]
August 28, 2017

ปฏิบัติธรรม(เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม (เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐
July 7, 2017

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ภาพการปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ #วันแม่แห่งชาติ #วัดดุสิดาราม วรวิหาร