ขอเชิญร่วมบูรณะภาพจิตรกรรมบนผนังระเบียงคต

ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐
October 16, 2017
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
December 21, 2017

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะภาพเขียนสีโบราณรูปปางพระนั่งสมาธิและปางเดินจงกรม อันเป็นภาพจิตรกรรมโบราณบนผนังระเบียงคตรอบพระอุโบสถของวัดซึ่งเคยมีมาแต่เก่าก่อน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธาหรือจะสมทบทุนร่วมกันบริจาคเป็นหมู่คณะก็ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น

ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วในคราวนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *