ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน
September 18, 2017
ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐
October 16, 2017

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญปวงชนชาวไทย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “๑๐๐ วัน เสด็จสู่สวรรคต” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดการตามตารางที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *