ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

พีธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
June 18, 2017
ปฏิบัติธรรม(เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน
August 28, 2017

ภาพการปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ #วันแม่แห่งชาติ #วัดดุสิดาราม วรวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *