ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน

ขอเชิญตักบาตรเทโว ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร
August 30, 2017
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”
October 9, 2017

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *