Watdusidaram

April 18, 2018

ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญคณะศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม ด้วยการร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมการกุศลด้วยการออกโรงทาน มอบสิ่งของแด่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดดุสิดารามวรวิหาร  
March 13, 2018

ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณรอบพระอุโบสถ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นมงคล  
February 9, 2018

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และร่วมฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  
January 1, 2018

พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ พุทธศาสนิกชนเข้าปฏิบัติธรรม ๔ วัน ๓ คืน และร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ณ บริเวณพระอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  
December 21, 2017

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น  
November 2, 2017

ขอเชิญร่วมบูรณะภาพจิตรกรรมบนผนังระเบียงคต

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะภาพเขียนสีโบราณรูปปางพระนั่งสมาธิและปางเดินจงกรม อันเป็นภาพจิตรกรรมโบราณบนผนังระเบียงคตรอบพระอุโบสถของวัดซึ่งเคยมีมาแต่เก่าก่อน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธาหรือจะสมทบทุนร่วมกันบริจาคเป็นหมู่คณะก็ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วในคราวนี้
October 16, 2017

ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร กำหนดการ: ปฏิบัติธรรม ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
October 9, 2017

ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญปวงชนชาวไทย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “๑๐๐ วัน เสด็จสู่สวรรคต” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดการตามตารางที่แนบ
September 18, 2017

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น.