Watdusidaram

October 6, 2022

ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ (๔ วัน ๓ คืน) ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรับจำนวนจำกัด ๕๐ คนติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดดุสิดารามวรวิหาร โทร. ๐๒-๔๒๔-๖๑๖๘ หรือติดต่อ อ.ดร.ประเทือง อัมพรภักดิ์ โทร. ๐๘๑-๘๕๐-๑๖๔๘ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ผู้สมัครต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดมาแล้วอย่างน้อย ๓ […]
September 19, 2022

ขอเชิญร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ

ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และสืบสานประเพณีวิถีชาวปักษ์ใต้ ในงานบุญสารทเดือนสิบ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณศาลาการเปรียญ วัดดุสิดารามวรวิหาร เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กําหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา […]
September 19, 2022

ขอเชิญร่วมสร้างสะพานเชื่อมอาคาร

ขอเชิญร่วมสร้าง “สะพานเชื่อมอาคาร ระหว่างอาคารโรงครัวถึงอาคารปฏิบัติธรรม บริจาคได้ที่ : ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม วรวิหาร เพื่อพัฒนาพระอาราม” ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเลขที่ ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙ ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วด้วยกายวาจาใจนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข บริบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาด้วยกันทุกประการเทอญ
September 19, 2022

ขอเชิญร่วมบุญทำเสาโรงครัว

ขอเชิญร่วมบุญ ทำสี-แต่งเสากลมอาคารโรงครัว พร้อมที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชั้น ๑ ทั้งหมด ๑๗ ต้น ต้นละ ๓,๐๐๐ บาท ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม วรวิหาร เพื่อพัฒนาพระอาราม” ธนาคาร กรุงไทย บัญชีเลขที่ ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙ ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วด้วยกายวาจาใจนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข บริบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาด้วยกันทุกประการเทอญ
April 11, 2022

ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๑ ปี สมณพรต ๕๗

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖๕ และปฏิบัติธรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
November 3, 2021

กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมทอดกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณพระอุโบสถวัดดุสิดารามวรวิหาร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
April 1, 2021

ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๔

December 8, 2020

ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่ในหลวง ร.๙

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
October 1, 2019

ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ระหว่าง ๕-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร #ปฏิบัติธรรม #เพื่อพ่อหลวง #พ่อของชาวไทย #พ่อแห่งแผ่นดิน #ถวายเป็นพระราชกุศล #ธรรมตามรอยพ่อ #ทำดีเพื่อพ่อ