ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ๒๕๖๗

ปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีฯ
May 23, 2024

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝน เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *