ปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีฯ

ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
May 20, 2024
ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ๒๕๖๗
July 8, 2024

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ตั้งแต่วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *