ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

ปฏิบัติบูชา
June 8, 2017

วันที่ ๑๖-๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ วัดดุสิดารามวรวิหาร จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙

ทั้งนี้มีการปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง ๔ วัน ๓ คื่น  และในช่วงเช้าของวันอาสาฬหบูชา ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา  ส่วนในภาคค่ำนั้น ได้ร่วมกันฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนำโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดดุสิดารามวรวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *