ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
June 8, 2017
พิธีพุทธาภิเษก
June 18, 2017

วันที่ ๘-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ วัดดุสิดารามวรวิหาร จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยในช่วงเช้าของวันอาสาฬหบูชา ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ทำพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา  ส่วนในภาคค่ำนั้นได้ร่วมกันฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ นำโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดดุสิดารามวรวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *