ปฏิบัติธรรม(เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
July 7, 2017
ขอเชิญตักบาตรเทโว ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร
August 30, 2017

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม (เข้ม) ๘ วัน ๗ คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *