อาสาฬหบูชา

July 8, 2024

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝน เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา    
August 30, 2019

ปฏิบัติธรรม ๘ วัน ๗ คืน

ขอเชิญร่วม #ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ #กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร #ปิ่นเกล้า #อรุณอมรินทร์ #กรุงเทพมหานคร
August 5, 2019

ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ

July 15, 2019

ปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

July 10, 2019

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา

July 2, 2018

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา