ถวายผ้าอาบน้ำฝน

July 8, 2024

ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ๒๕๖๗

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกันถวายผ้าอาบน้ำฝน เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา