ขอเชิญร่วมงานกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๕

ตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา
October 6, 2022
ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖
December 20, 2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ “วุฒิสภา” ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมอนุโมทนาเพื่อถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม เพื่อพัฒนาพระอาราม” เลขที่บัญชี ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙ท่านที่ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร สามารถสแกน QR CODE ในประกาศนี้ได้

 

 

Comments are closed.