ตารางปฏิบัติธรรม

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • ครั้งที่ ๑

  ระหว่างวันที่ พฤ. ๑ ~ อา. ๔ มี.ค. ๖๑ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
 • ครั้งที่ ๒

  ระหว่างวันที่ ศ.๑๓ ~ จ.๑๖ เม.ย. ๖๑ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
 • ครั้งที่ ๓

  ระหว่างวันที่ ส. ๒๘ ~ อา. ๒๙ เม.ย.๖๑ ( ๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธมุนี
 • ครั้งที่ ๔

  ระหว่างวันที่ ส ๒๖ ~ อ. ๒๙ พ.ค. ๖๑ (๔ วัน๓๑ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
 • ครั้งที่ ๕

  ระหว่างวันที่ ศ. ๒๗ - จ. ๓๐ ก.ค. ๖๑ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา วันปวารณาเข้าพรรษา และเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐
 • ครั้งที่ ๖

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๑ ~ จ. ๑๓ ส.ค. ๖๑ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ (วันแม่แห่งชาติ)
 • ครั้งที่ ๗

  ระหว่างวันที่ ส. ๘ ~ ส. ๑๕ ก.ย. ๖๑ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน ปฏิบัติธรรม (เข้ม) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • ครั้งที่ ๘

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๓ ~ จ. ๑๕ ต.ค. ๖๑ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๙

  ระหว่างวันที่ ส. ๒๙ ธ.ค. ๖๑ ~ อ. ๑ ม.ค. ๖๒ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๘๐ ท่าน ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒
  ๓๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
  ๓๑ ธ.ค.๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ น.–วันใหม่ เจริญพระพุทธมนต์พระสูตรต่างๆ เพื่อ สวัสดิมงคล