ตารางปฏิบัติธรรม ๒๕๖๔

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • ครั้งที่ ๑

  ระหว่างวันที่ ศ. ๒๖ ~ อา.๒๘ ก.พ. ๖๔ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
 • ครั้งที่ ๒

  ระหว่างวันที่ ส.๑๐ ~ พฤ. ๑๕ เม.ย. ๖๔ (๖ วัน ๕ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
 • ครั้งที่ ๓

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เม.ย ๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
  (สวดมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์ฯ)
  วัน ส. ๑ ~ อา. ๒ พ.ค.๖๔ ( ๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธมุนี
 • ครั้งที่ ๔

  วันพุธ ที่ ๒๖ พ.ค. ๖๔ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
 • ครั้งที่ ๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิ.ย.๖๔ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
 • ครั้งที่ ๖

  ระหว่างวัน ส. ๒๔ ~ พ. ๒๘ ก.ค. ๖๔ (๕ วัน ๔ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๑๐
 • ครั้งที่ ๗

  ระหว่างวันที่ พฤ. ๑๒ ~ อา. ๑๕ ส.ค. ๖๔ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เนื่องในวันแม่แห่งชาติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ครั้งที่ ๘

  วันพุธที่ ส. ๑๘ ~ ส. ๒๕ ก.ย. ๖๔ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรม (เข้ม) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • ครั้งที่ ๙

  วันพุธที่ ๑๓ ต.ค. ๖๔ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๑๐

  ระหว่างวันที่ ส. ๔ ~ จ. ๖ ธ.ค. ๖๔ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๑๑

  ระหว่างวันที่ ศ. ๓๑ ธ.ค. ๖๔ ~ อา. ๒ ม.ค. ๖๕ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๒๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕
  ๓๑ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
  ๓๑ ธ.ค.๖๔ เวลา ๒๓.๐๐ น.– ๐๐.๐๙ น.(วันใหม่) เจริญพระพุทธมนต์และพระสูตรต่างๆ เพื่อสวัสดิมงคล