ตารางปฏิบัติธรรม ๒๕๖๒

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • ครั้งที่ ๑

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๖ ~ อ. ๑๙ ก.พ. ๖๒ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
 • ครั้งที่ ๒

  ระหว่างวันที่ ส.๑๓ ~ อ.๑๖ เม.ย. ๖๒ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
 • ครั้งที่ ๓

  ระหว่างวันที่ ส. ๒๗ ~ จ. ๒๙ เม.ย.๖๒ ( ๓ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธมุนี
 • ครั้งที่ ๔

  ระหว่างวันที่ ส ๑๘ ~ จ. ๒๐ พ.ค. ๖๒ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
 • ครั้งที่ ๕

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๓ - อ. ๑๖ ก.ค. ๖๒(๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา วันปวารณาเข้าพรรษา
 • ครั้งที่ ๖

  ระหว่างวันที่ ส. ๒๗ ~ จ. ๒๙ ก.ค. ๖๒ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๑๐
 • ครั้งที่ ๗

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๐ ~ จ. ๑๒ ส.ค. ๖๒ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ครั้งที่ ๘

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๔ ~ ส. ๒๑ ก.ย. ๖๒ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน ปฏิบัติธรรม (เข้ม) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • ครั้งที่ ๙

  ระหว่างวันที่ ส. ๑๒ ~ จ. ๑๔ ต.ค. ๖๒ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๑๐

  ระหว่างวันที่ พฤ. ๕ ~ อา. ๘ ธ.ค. ๖๒ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
 • ครั้งที่ ๑๑

  ระหว่างวันที่ ส. ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ~ พ. ๑ ม.ค. ๖๓ (๕ วัน ๔ คืน) จำนวนที่รับ ๑๕๐ ท่าน ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
  ๓๑ ธ.ค. ๖๒ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
  ๓๑ ธ.ค.๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น.– ๐๐.๐๙ น.(วันใหม่) เจริญพระพุทธมนต์และพระสูตรต่างๆ เพื่อสวัสดิมงคล