ทอดกฐินพระราชทาน ๒๕๖๖
September 25, 2023
ปฏิบัติธรรมอุทิศถวายในหลวง ร.๙
October 9, 2023

ขอเชิญร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดดุสิดารามวรวิหาร

สอบถาม: โทร. ๐๒ ๔๓๓ ๙๘๕๔, ๐๒ ๔๒๔ ๖๑๖๘ หรือ

โทร. ๐๘๑ ๘๕๐ ๑๖๔๘

 

Comments are closed.