ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ
April 18, 2018
ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
May 9, 2018

พุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณรอบพระอุโบสถ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *