ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๑
April 19, 2018
ประกาศ
May 27, 2018

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๙.๐๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *