ตารางปฏิบัติธรรม ๒๕๖๗

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • ครั้งที่ ๑

  ระหว่างวัน ส.๒๔ ~ จ. ๒๖ ก.พ. ๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
 • ครั้งที่ ๒

  ระหว่างวัน ส. ๑๓ ~ อ. ๑๖ เม.ย. ๖๗ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
 • ครั้งที่ ๓

  ระหว่างวัน ส. ๒๗ ~ จ. ๒๙ เม.ย. ๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรเวที
 • ครั้งที่ ๔

  ระหว่างวัน พ. ๒๒ พ.ค. ๖๗ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
 • ครั้งที่ ๕

  ระหว่างวัน ส. ๑ ~ จ. ๓ มิ.ย.๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
 • ครั้งที่ ๖

  ระหว่างวัน ส. ๒๐ ก.ค. ~ จ. ๒๒ ก.ค. ๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • ครั้งที่ ๗

  ระหว่างวัน ส. ๒๗ ~ จ. ๒๙ ก.ค. ๖๗ (๓วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
 • ครั้งที่ ๘

  ระหว่างวัน ส. ๑๐ ~ จ. ๑๒ ส.ค. ๖๗ (๓วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ครั้งที่ ๙

  วันพุธที่ ส. ๑๔ ~ ส. ๒๑ ก.ย. ๖๗ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติเข้ม ธรรมหลักสูตร "ปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • ครั้งที่ ๑๐

  ระหว่างวัน ส. ๑๒ ~ จ. ๑๔ ต.ค. ๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
 • ครั้งที่ ๑๑

  วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธ.ค. ๖๗ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
 • ครั้งที่ ๑๒

  ระหว่างวัน ส. ๒๘ ธ.ค. ๖๗ ~ พ. ๑ ม.ค. ๖๘ (๕ วัน ๔ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๘
  ๓๑ ธ.ค. ๖๗ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
  ๓๑ ธ.ค.๖๗ เวลา ๒๓.๐๐ น.– ๐๐.๐๙ น.(วันใหม่) เจริญพระพุทธมนต์และพระสูตรต่างๆ เพื่อเสริมมงคลชีวิตในพระอุโบสถ