ขอเชิญสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา

ปฏิบัติธรรมอุทิศถวายในหลวง ร.๙
October 9, 2023
ขอเชิญปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗
December 15, 2023

ผู้ใฝ่ธรรมย่อมสรรหาเวลาแสวงหาโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวสร้างบุญกุศลแม้เวลาเพียงน้อยนิด จึงขอเชิญท่านทั้งหลายมาสวดมนต์-เจริญจิตภาวนาร่วมกัน ที่วัดดุสิดารามวรวิหาร ทุกเย็นวันอาทิตย์ และวันพระ เวลา ๑๗.๔๕-๑๙.๐๐ น.

 

ทั้งนี้ทางวัดได้จัดเตรียมดอกไม้สำหรับนำไปเข้ากราบบูชา-สักการะพระพุทธรูป-สิ่งมงคลในวัดอีกด้วย

ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-433-9854, 02-424-6168

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *