ไหว้พระ

November 7, 2023

ขอเชิญสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา

ผู้ใฝ่ธรรมย่อมสรรหาเวลาแสวงหาโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวสร้างบุญกุศลแม้เวลาเพียงน้อยนิด จึงขอเชิญท่านทั้งหลายมาสวดมนต์-เจริญจิตภาวนาร่วมกัน ที่วัดดุสิดารามวรวิหาร ทุกเย็นวันอาทิตย์ และวันพระ เวลา ๑๗.๔๕-๑๙.๐๐ น.   ทั้งนี้ทางวัดได้จัดเตรียมดอกไม้สำหรับนำไปเข้ากราบบูชา-สักการะพระพุทธรูป-สิ่งมงคลในวัดอีกด้วย ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ติดต่อสอบถาม โทร. 02-433-9854, 02-424-6168