ตารางปฏิบัติธรรม ๒๕๖๖

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา
วัดดุสิดารามวรวิหาร แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

 • ครั้งที่ ๑

  ระหว่างวัน ส.๔ ~ จ.๖ มี.ค. ๖๖ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา
 • ครั้งที่ ๒

  ระหว่างวัน พฤ. ๑๓ ~ อา. ๑๖ เม.ย. ๖๖ (๔ วัน ๓ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)
 • ครั้งที่ ๓

  ระหว่างวัน ส. ๒๙ ~ อา. ๓๐ เม.ย. ๖๖ (๒ วัน ๑ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในโอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมวชิรเวที
 • ครั้งที่ ๔

  ระหว่างวัน ศ. ๕ ~ พฤ. ๑๑ พ.ค. ๖๖ (๗ วัน ๖ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 • ครั้งที่ ๕

  วัน ส.ที่ ๓ ~ จ. ๕ มิ.ย.๖๖ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
 • ครั้งที่ ๖

  ระหว่างวัน ศ. ๒๘ ก.ค. ~ พ. ๒ ส.ค. ๖๖ (๖ วัน ๕ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ ๑๐
 • ครั้งที่ ๗

  ระหว่างวัน ส. ๑๒ ~ จ. ๑๔ ส.ค. ๖๖ (๓วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันแม่แห่งชาติและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 • ครั้งที่ ๘

  วันพุธที่ ศ. ๑๘ ~ พฤ. ๒๔ ส.ค. ๖๖ (๗ วัน ๖ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 • ครั้งที่ ๙

  ระหว่างวัน ส. ๙ ~ ส. ๑๖ ก.ย. ๖๖ (๘ วัน ๗ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมเข้ม หลักสูตร "ปฎิบัติธรรมย้ำปัญญา" ถวายเป็นพุทธบูชา
 • ครั้งที่ ๑๐

  ระหว่างวัน ศ. ๑๓ ~ อา. ๑๕ ต.ค. ๖๖ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
 • ครั้งที่ ๑๑

  ระหว่างวัน ศ. ๒๐ ~ พฤ. ๒๖ ต.ค. ๖๖ (๗ วัน ๖ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุุข" ของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
 • ครั้งที่ ๑๒

  วันอังคารที่ ๕ ธ.ค. ๖๖ (๑ วัน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ครั้งที่ ๑๓

  ระหว่างวัน ส. ๓๐ ธ.ค. ๖๖ ~ จ. ๑ ม.ค. ๖๗ (๓ วัน ๒ คืน) จำนวนที่รับ ๖๐ ท่าน
  ปฏิบัติธรรมต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗
  ๓๑ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ – ๒๐.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวง
  ๓๑ ธ.ค.๖๖ เวลา ๒๓.๐๐ น.– ๐๐.๐๙ น.(วันใหม่) เจริญพระพุทธมนต์และพระสูตรต่างๆ เพื่อสวัสดิมงคล