ขอเชิญร่วมสร้างสะพานเชื่อมอาคาร

ขอเชิญร่วมบุญทำเสาโรงครัว
September 19, 2022
ขอเชิญร่วมงานบุญสารทเดือนสิบ
September 19, 2022

ขอเชิญร่วมสร้าง “สะพานเชื่อมอาคาร ระหว่างอาคารโรงครัวถึงอาคารปฏิบัติธรรม

บริจาคได้ที่ :
ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม วรวิหาร เพื่อพัฒนาพระอาราม”
ธนาคาร กรุงไทย
บัญชีเลขที่ ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙

ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วด้วยกายวาจาใจนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข บริบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาด้วยกันทุกประการเทอญ

Comments are closed.