งานบุญสารทเดือนสิบ ๒๕๖๖
October 9, 2023
ขอเชิญสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา
November 7, 2023

ขอเชิญร่วมปฏฺิบัติธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

สอบถาม-สมัคร: โทร. ๐๒ ๔๓๓ ๙๘๕๔, ๐๒ ๔๒๔ ๖๑๖๘ หรือ

โทร. ๐๘๑ ๘๕๐ ๑๖๔๘

 

Comments are closed.