ปฏิบัติธรรม(เข้ม) ๙-๑๖ กันยายน ๒๕๖๖

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
August 8, 2023
ทอดกฐินพระราชทาน ๒๕๖๖
September 25, 2023

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม (เข้ม)

หลักสูตร “ปฏิบัติธรรมปัญญา” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันเสาร์ที่ ๙ ถึงวันเสาร์ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ (๘ วัน ๗ คืน)รับจำนวนจำกัด ๖๐ คน

สอบถาม/สมัคร: โทร. ๐๒ ๔๓๓ ๙๘๕๔, ๐๒ ๔๒๔ ๖๑๖๘ หรือ

โทร. ๐๘๑ ๘๕๐ ๑๖๔๘

 

Comments are closed.