ปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชา ๒๕๖๖ (ครบรอบ ๗๒ ปี)

พระราชทานสมณศักดิ์ “พระธรรมวชิรเวที”
February 8, 2023
ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๖๖
April 17, 2023

เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค ๑๘ และเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เจริญในสมณพรตครบ ๕๙ ปี และเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี ซึ่งบริหารงานคณะสงฆ์และทุ่มเทงานอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นเวลายาวนาน  จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทั้งหลายและผู้ศรัทธาเลื่อมใส ร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ:
🪷วันอาทิตย์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖

๐๔.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม (ตามตารางปฏิบัติ)

๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม (ตามตารางปฏิบัติ)

 

หากท่านใดที่มีกุศลศรัทธาต้องการร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ สามารถร่วมบุญผ่าน

🪷บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอมรินทร์
ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม วรวิหาร เพื่อพัฒนาพระอาราม”
เลขที่ ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมที่อยู่ของท่านได้ที่ ดร.ประเทือง อัมพรภักดิ์
โทร. ๐๘๑-๘๕๐-๑๖๔๘
หรือโทรสาร ๐๒-๔๓๓-๙๘๕๔

เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรส่งคืนให้ต่อไป

ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้เป็นปัจจัยส่งผลให้ท่าน และครอบครัวได้มีแต่ความสุขความเจริญ เพียบพร้อมด้วยเบญจพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ ในปัจจุบันชาตินี้ และชาติหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ 🙏🏻

 

Comments are closed.