ขอเชิญร่วมบุญทำเสาโรงครัว

ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๑ ปี สมณพรต ๕๗
April 11, 2022
ขอเชิญร่วมสร้างสะพานเชื่อมอาคาร
September 19, 2022

ขอเชิญร่วมบุญ ทำสี-แต่งเสากลมอาคารโรงครัว พร้อมที่พักผู้ปฏิบัติธรรมชั้น ๑ ทั้งหมด ๑๗ ต้น ต้นละ ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม วรวิหาร เพื่อพัฒนาพระอาราม”
ธนาคาร กรุงไทย
บัญชีเลขที่ ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙

ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ดีแล้วด้วยกายวาจาใจนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข บริบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาด้วยกันทุกประการเทอญ

Comments are closed.