ปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชา ๒๕๖๖ (ครบรอบ ๗๒ ปี)
April 17, 2023
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖
May 18, 2023

เนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเวที เจ้าคณะภาค ๑๘ และเจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เจริญในสมณพรตครบ ๕๙ ปี และเจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๒ ปี ซึ่งบริหารงานคณะสงฆ์และทุ่มเทงานอบรมวิปัสสนากรรมฐานมาเป็นเวลายาวนาน  จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมบุญใหญ่สร้างอาคารที่พักสงฆ์ ๕ ชั้น ๑ หลัง และ ๓ ชั้น ๑ หลัง ทอด ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (โทร. ๐๘๙-๙๕๖-๙๘๗๘, ๐๘๑-๗๐๐-๑๙๑๙, ๐๖๒-๖๖๙-๒๑๙๔)

กำหนดการ:

🪷วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖
ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖

๐๘.๐๐ น.
บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศบรรพบุรุษ

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี

๐๙.๓๐ น.
มอบทุนการศึกษาทั้งพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบผ่านประโยคบาลี นักธรรม ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นโท-เอก

๑๐.๐๐ น.
พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

๑๑.๐๐ น.
ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์-สามเณร

๑๒.๓๐ น.
ทําพิธีทอดผ้าป่าภายในพระอุโบสถ และสมาทานศีล-สมาทานพระกรรมฐาน

๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์-อุปปาตสันติ (มหาสันติงหลวง)

ท่านที่มีกุศลศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญตามศรัทธาได้ที่

🪷บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกอรุณอมรินทร์
ชื่อบัญชี “วัดดุสิดาราม วรวิหาร เพื่อพัฒนาพระอาราม”
เลขที่ ๑๕๗-๐-๑๙๘๓๔-๙

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก พร้อมที่อยู่ของท่านได้ที่ ดร.ประเทือง อัมพรภักดิ์
โทร. ๐๘๑-๘๕๐-๑๖๔๘
หรือโทรสาร ๐๒-๔๓๓-๙๘๕๔

เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรส่งคืนให้ต่อไป

ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้เป็นปัจจัยส่งผลให้ท่าน และครอบครัวได้มีแต่ความสุขความเจริญ เพียบพร้อมด้วยเบญจพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ โภคะ พละ ในปัจจุบันชาตินี้ และชาติหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ 🙏🏻

 

Comments are closed.