จิตกรรมฝาผนังพระอุโบสถ (ภุมริน)

จิตกรรมฝาผนังในวัดดุสิดาราม วรวิหารแห่งนี้ มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์อย่างมาก เนื่องจากเป็นจิตกรรมฝาผนังที่เก่า