วัดดุสิดาราม วรวิหาร

December 8, 2020

ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่ในหลวง ร.๙

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
December 16, 2019

ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต