ข่าวสาร

December 13, 2020

ตารางปฏิบัติธรรมปี ๒๕๖๔

July 8, 2018

ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อสนับสนุนงานปฏิบัติธรรม

ขณะนี้วัดดุสิดารามวรวิหาร กำลังจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติธรรมและญาติโยมทั้งหลายที่เข้าทำกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงคณะวิทยากรที่ให้การอบรมการปฏิบัติธรรมทุกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้เกิดความสัปปายะอันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลดี จึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลายเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามกำลังศรัทธา   โดยรายการวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ต้องใช้เบื้องต้นมีตามที่แนบ .
May 27, 2018

ประกาศ

May 9, 2018

ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันที่ ๒๙ พฤษภาคม เวลา ๑๙.๐๐ น.
April 18, 2018

ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญคณะศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม ด้วยการร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมการกุศลด้วยการออกโรงทาน มอบสิ่งของแด่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดดุสิดารามวรวิหาร  
March 13, 2018

ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณรอบพระอุโบสถ และสรงน้ำพระเพื่อความเป็นมงคล  
February 9, 2018

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๑-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และร่วมฟังธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.  
December 21, 2017

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น  
November 2, 2017

ขอเชิญร่วมบูรณะภาพจิตรกรรมบนผนังระเบียงคต

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะภาพเขียนสีโบราณรูปปางพระนั่งสมาธิและปางเดินจงกรม อันเป็นภาพจิตรกรรมโบราณบนผนังระเบียงคตรอบพระอุโบสถของวัดซึ่งเคยมีมาแต่เก่าก่อน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธาหรือจะสมทบทุนร่วมกันบริจาคเป็นหมู่คณะก็ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วในคราวนี้