ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๑๘-๒๐ พ.ค. ๖๒
May 9, 2019

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและถวายผ้าอาบน้ำฝน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *