ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๑๘-๒๐ พ.ค. ๖๒

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าอาวาส ๖๘ ปี
April 18, 2019
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
June 28, 2019

วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *