ข่าวสาร-กิจกรรม

 • พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
  ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ พุทธศาสนิกชนเข้าปฏิบัติธรรม ๔ วัน ๓ คืน และร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ณ บริเวณพระอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  
 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑
  วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น  
 • ขอเชิญร่วมบูรณะภาพจิตรกรรมบนผนังระเบียงคต
  วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะภาพเขียนสีโบราณรูปปางพระนั่งสมาธิและปางเดินจงกรม อันเป็นภาพจิตรกรรมโบราณบนผนังระเบียงคตรอบพระอุโบสถของวัดซึ่งเคยมีมาแต่เก่าก่อน ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป โดยท่านสามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธาหรือจะสมทบทุนร่วมกันบริจาคเป็นหมู่คณะก็ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามรายละเอียดข้างต้น ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วในคราวนี้
 • ปฏิบัติธรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐
  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร กำหนดการ: ปฏิบัติธรรม ๒๑-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ ๒๕-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม “๑๐๐ วันเสด็จสู่สวรรคต”
  วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญปวงชนชาวไทย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “๑๐๐ วัน เสด็จสู่สวรรคต” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดการตามตารางที่แนบ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา