ข่าวสาร-กิจกรรม

 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒   #ปฏิบัติธรรม #วันแม่แห่งชาติ #ถวายเป็นพระราชกุศล #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช
 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
  วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พร้อมร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและถวายผ้าอาบน้ำฝน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 • ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ๑๘-๒๐ พ.ค. ๖๒
  วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พร้อมร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
 • ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตฉลองอายุวัฒนมงคลท่านเจ้าอาวาส ๖๘ ปี
  วัดดุสิดารามวรวิหาร ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๖๘ ปี พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค ๑๘ รก. และเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร ด้วยการปฏิบัติธรรมและออกโรงทาน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ #วัดดุสิดารามวรวิหาร #ปฏิบัติธรรม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา