กิจกรรมทางศาสนา

January 1, 2018

พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒ มกราคม ๒๕๖๑ พุทธศาสนิกชนเข้าปฏิบัติธรรม ๔ วัน ๓ คืน และร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ณ บริเวณพระอุโบสถเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว