ปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่พ่อหลวง ร.๙

ปฏิบัติธรรม ๘ วัน ๗ คืน
August 30, 2019

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ระหว่าง ๑๒-๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร #ปฏิบัติธรรม #เพื่อพ่อหลวง #พ่อของชาวไทย #พ่อแห่งแผ่นดิน #ถวายเป็นพระราชกุศล #ธรรมตามรอยพ่อ #ทำดีเพื่อพ่อ

Comments are closed.