ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๓-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
June 28, 2019
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
August 5, 2019

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *